Strefa wiedzy dziecka

Szkoła dla rodziców

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – czyli jak być bliżej siebie?
 
Badania wskazują, że tym, co najbardziej chroni dzieci przed zachowaniami ryzykownymi jest silna więź emocjonalna z rodzicami. 
 
Prawidłowa relacja między rodzicami i dziećmi powinna zawierać dwa aspekty:
- bezwarunkową miłość, wyrażaną poprzez szacunek dla uczuć i potrzeb, akceptację dla ograniczeń i trudności, dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka,
- wymagania, normy, granice, konsekwencje, których rodzice uczą pokazując prawa rządzące światem fizycznym i społecznym, pozwalając na poniesienie konsekwencji swoich niewłaściwych zachowań, egzekwując wymagania.
 
Ważną propozycję w zakresie poprawy relacji społecznych stanowią książki A. Faber oraz E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Na ich podstawie oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Zofii Śpiewak – autorki suplementu do wydania polskiego, powstał program polskiej Szkoły dla rodziców i wychowawców autorstwa Joanny Sakowskiej.
 
Celem programu jest nie tylko poznanie nowych metod wychowawczych, ale przede wszystkim uświadomienie dorosłym, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, od jego systemu wartości (który wyznaje i realizuje).
 
Szkoła … to zajęcia psychoedukacyjne, realizowane metodą warsztatową; jest to cykl dziesięciu spotkań, z których każde realizowane jest wg stałego schematu.
 
W trakcie spotkań omawiane są następujące zagadnienia:
- życie uczuciowe człowieka i ich wpływ na budowanie wzajemnych relacji,
- co sprzyja, a co utrudnia skuteczną komunikację,
- granice psychologiczne,
- w jaki sposób zachęcić dzieci do współpracy, aby zechciały dobrowolnie współdziałać z rodzicami,
- w jaki sposób zamienić kary na konsekwencje,
- jakie strategie mogą pomóc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
- jak rozwijać samodzielność u dzieci,
- jaki jest mechanizm wpędzania dzieci w role i co można zrobić, aby mogły czerpać satysfakcję z szerokiego spektrum doświadczeń społecznych,
- jak chwalić, by budować adekwatne poczucie wartości i właściwą samoocenę u dzieci.
 
Fundamentalnym pytaniem, które powraca na zajęciach jest: na czym mnie, jako rodzicowi zależy, co jest dla mnie w wychowaniu ważne?
 
Jeżeli program „Szkoły dla rodziców” nie pomoże w odpowiedzi na te pytania, to na pewno do nich przybliża. Zajęcia nie tylko służą rozwijaniu kompetencji wychowawczych, ale również są ważną propozycją w zakresie rozwoju osobistego.
 
Hanna Jurkowska, pedagog, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gdańsku
 
Źródło: 
Sakowska J.: Szkoła dla rodziców i wychowawców. W-wa 1999 
Karasowska A.: Program pomocy rodzinie. Sopot 1998

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek