Strefa wiedzy dorosłego

Wychodzę do domu- Co należy wiedzieć?

Aby prowadzić leczenie żywieniowe w warunkach domowych, wychodząc ze szpitala do domu, musimy mieć pewność że sobie poradzimy oraz cały czas być w kontakcie ze swoim zespołem żywieniowym.

Kiedy stan naszego zdrowia jest na tyle dobry, iż możemy opuścić szpital i udać się do domu, powinniśmy przejść specjalne szkolenie, podczas którego, dowiemy się wszystkiego na temat żywienia w warunkach domowych

Szpital kieruje pacjenta do specjalnego ośrodka, który zajmuje się domowym leczeniem żywieniowym. Zespół leczenia żywieniowego przedstawi Tobie jaki jest plan leczenia żywieniowego. Kiedy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytanie, na pewno świetnie poradzisz sobie w domu.

 • Jakie są cele leczenia żywieniowego?
 • Na jak długo planowana jest terapia?
 • Jaki jest skład i nazwa preparatu, który będziesz przyjmował?
 • Jaki ma być przepływ i częstość podawania diety przemysłowej?
 • Czy preparat ma być podawany w bolusach, we wlewie grawitacyjnym czy za pomocą pompy żywieniowej?
 • Jak przygotowywać i przechowywać mieszaniny odżywcze?
 • W jaki sposób obsługiwać pompę? – (Z ośrodka żywienia powinniśmy otrzymać instrukcję urządzenia. Instrukcje są też zamieszczone w Internecie)
 • Jak często będzie monitorowany nasz stan zdrowia? (badania laboratoryjne) 
 • W jaki sposób przepłukiwać sondę, gastrostomię?
 • W jaki sposób podawać leki przez zgłębnik lub przetokę odżywczą?
 • Jak pielęgnować zgłębnik lub przetokę odżywczą?
 • Jak zapobiegać powikłaniom oraz w jaki sposób postępować, kiedy się pojawią?
 • Kiedy i czy można zacząć rozszerzać dietę? (drogą doustną)
 • Czy można pić? W jakiej ilości?

Należy pamiętać:

 • Jeżeli możliwe jest odżywianie drogą doustną powinieneś otrzymać szczegółowe zalecenia (listę produktów, odpowiedni rodzaj diety, ilość).
 • Pacjent lub opiekunowie powinni otrzymać materiały edukacyjne odnośnie leczenia w warunkach domowych,  w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 • Otrzymasz numery telefonów do Twojego Zespołu Żywieniowego. Dzwoń zawsze, kiedy będzie konieczne porozumienie się z lekarzem lub z pielęgniarką.
 • Przygotowanie diety i jej podawanie musi bezwzględnie odbywać się w sposób eliminujący wszelkie ryzyko zakażeń!
 • Wszystkie recepty, zlecenia na sprzęt i mieszanki odżywcze będą wydawane przez lekarza, który prowadzi twoje żywienie.
 

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek