Strefa wiedzy dorosłego

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u chorych nie wymagających hospitalizacji, a u których niemożliwe jest wystarczające karmienie drogą naturalną, możliwe jest natomiast odżywianie drogą przewodu pokarmowego pod warunkiem uzyskania dostępu do jego sprawnie działających odcinków i zastosowania odpowiedniej mieszaniny odżywczej.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u chorych nie wymagających hospitalizacji, a u których niemożliwe jest wystarczające karmienie drogą naturalną, możliwe jest natomiast odżywianie drogą przewodu pokarmowego pod warunkiem uzyskania dostępu do jego sprawnie działających odcinków i zastosowania odpowiedniej mieszaniny odżywczej.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych prowadzą specjalistyczne ośrodki w całej Polsce, które zapewniają choremu kompleksowa opiekę, wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:

 • przygotowanie chorego do leczenia w warunkach domowych (przeszkolenie chorego lub opiekuna w zakresie zasad leczenia)

 • dobranie odpowiedniego programu leczenia zapewniającego stabilny stan metaboliczny chorego

 • zapewnienie ciągłego kontaktu z chorym

 • program badań kontrolnych

 • program wizyt kontrolnych, obejmujący badanie lekarskie, wypisanie recepty, pobranie krwi, ocenę stanu odżywienie oraz wypełnienie karty kontrolnej przebiegu leczenia (średnio 1 raz na 2 miesiące).

 • dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego

 • hospitalizację w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań, wymagających leczenia szpitalnego.

Aby pacjent mógł skorzystać z bezpłatnego żywienia dojelitowego w warunkach musi posiadać:

 • sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (sonda, gastrostomia, jejunostomia)

 • skierowanie do leczenia żywieniowego w warunkach domowych wystawione przez lekarza z oddziału szpitalnego, na którym przebywał

 • informację na karcie wypisowej dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego (dietami przemysłowymi)

 • przewód pokarmowy sprawny na tyle, aby możliwe było podanie co najmniej 1000 kcal drogą przewodu pokarmowego

Wykaz ośrodków żywieniowych:

http://nutriciamedyczna.pl/page,38,osrodki_zywieniowe.html

http://dommedica.pl/kontakt.html

 

MOŻLIWOŚCI PODAŻY DIETY:

Bolus

Bolus polega na jednorazowym podaniu diety za pomocą strzykawki, bezpośrednio do zgłębnika lub stomii.

Podawanie w bolusie jest wygodniejsze, gdyż trwa krócej, jednak ze względu na podanie w krótkim czasie dużej ilości składników odżywczych może powodować dyskomfort, wzdęcia lub biegunkę. Podaż i częstotliwość zależy od indywidualnych możliwości
i rodzaju pożywienia. Strzykawką podajemy zmiksowane jedzenie domowe, dietę przemysłową, picie i leki.

Zestaw grawitacyjny

Do każdego opakowania diety przemysłowej(butelka lub worek) dopasowany jest zestaw z odpowiednią końcówką. Elementy łączymy ze sobą i zawieszamy. Zestaw wygląda i działa na zasadzie szpitalnej kroplówki. Opakowanie z dietą powinno znajdować się min. 1 m nad żołądkiem.

To jak i gdzie go zawiesimy zależy od naszej pomysłowości i potrzeb:

 • stojak, który możemy przemieszczać

 • hak w suficie lub ścianie

Pompa

Podaż diety odbywa się dzięki elektrycznej pompie, którą możemy zaprogramować ilość i czas wlewu. Każdy z znanych producentów żywności (B.Braun, Nestle, Nutricia, Fresenius Kabi) poleca własną pompę do swych produktów. 

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek