Leczenie żywieniowe

Nowe standardy w łącznikach do żywienia dojelitowego

Czy próbowaliście kiedyś połączyć dwie zupełnie niepasujące do siebie rzeczy? Dzięki nowym łącznikom do żywienia dojelitowego Pacjenci leczeni żywieniowo będą bezpieczniejsi.

Globalne Stowarzyszenie Dostawców Urządzeń do żywienia Dojelitowego  (GEDSA -The Global Enteral Device Supplier Association) to organizacja non - profit, która powstała, aby pomagać wprowadzać udoskonalenia w ‘’łącznikach’’, pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo Pacjentów leczonych żywieniowo.  
 
Stowarzyszenie tworzą producenci, dystrybutorzy i dostawcy urządzeń sprzętu do żywienia dojelitowego. GEDSA ułatwia przepływ informacji dotyczący inicjatywy, której celem jest zwiększenie bezpieczeńtwa pacjentów i minimalizacja ryzyka pomylenia przewodów. 
ISO - Międzynarodowa Organizacia Normalizacyjna już w zeszłym roku wprowadziła nowe standardy dotyczące kształtów nowych złączy do podaży żywienia dojelitowego. 
 
Stay Connected to trójfazowy program stworzony przez GEDSA, aby ułatwić podłączanie mieszanek żywieniowych do odpowiednich zestawów. Specjalnie zaprojektowane  łączniki eliminują ryzyko pomylenia portów dostępu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Jest to rozwiązanie w dziedzinie połączeń dojelitowych, które ma na celu stworzyć wyższy standard bezpieczeństwa dla wszystkich pacjentów odżywianych dojelitowo.
 
Konsekwencje nieprawidłowych podłączeń mogą być poważne, a w skrajnych przypadkach powodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, na przykład gdy żywienie dojelitowe zostanie przetoczone do układu krwionośnego pacjenta poprzez system dożylny.
 
Nowy standard łączników wpływa na cały system podawania żywienia dojelitowego. 
Zaczynając od nowego typu złącza, czyli miejsca, w którym dren - zestaw do podawania mieszanki łączy się z opakowaniem preparatu odżywczego. 
Strzykawki, które służą do przepłukiwania, podawania leków lub podawania diety w bolusie przez zestawy do żywienia, także mają nowe końcówki, które pasują tylko do odpowiedniego portu,
Wprowadzono też zmiany w kształcie łączników, które złączają końcówkę zgłębnika z zestawem do podaży diety. Są one dostosowane w taki sposób, że pasują tylko do odpowiednich drenów. Nie ma wtedy możliwości pomyłki. 
 
Wszyscy producenci sprzętu do żywienia dojelitowego (pompy, zestawy do podaży diety, strzykawki itd.) muszą przestrzegać nowych standardów wprowadzonych przez ISO. 
 
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie inernetowej dotyczącej projektu ‘Stay Connected’
http://www.stayconnected.org/
 

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek