Leczenie żywieniowe

Żywienie pozajelitowe

Żywienie pozajelitowe to podawanie białka i energii oraz elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody drogą dożylną.

Żywienie pozajelitowe to podawanie białka i energii oraz elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody drogą dożylną.

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych – polega na podawaniu substancji odżywczych drogą dożylną w domu pacjenta wraz z kompleksową opieką nad pacjentem, wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:

1) przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;

2) zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami;

3) program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w:

a) poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych

lub

b) domu pacjenta – co najmniej raz na kwartał;

4) dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta;

5) zapewnienie hospitalizacji w ośrodku prowadzącym leczenie żywieniowe w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego, pozostających w związku z leczeniem żywieniowym;

6) transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego prowadzone w domu pacjenta.

Żywienie pozajelitowew warunkach domowych jest wskazane u chorych, których nie można w wystarczającym zakresie odżywiać drogą przewodu pokarmowego, a których ze względu na stan zdrowia można wypisać do domu (najczęstsze wskazania: zespół krótkiego jelita, zespół jejunostomii końcowej, choroba zrostowa i wielopoziomowa niedrożność przewodu pokarmowego, nie poddające się leczeniu operacyjnemu, przetoki przewodu pokarmowego w okresie oczekiwania na zabieg operacyjny, niedrożność rzekoma, zespoły złego wchłaniania, wady wrodzone przewodu pokarmowego, krańcowe wyniszczenie wymagające długotrwałego żywienia pozajelitowego, oporne na leczenie klasyczne przypadki nieswoistych chorób zapalnych jelit).

Opis świadczenia bazuje na Zarządzeniu Nr 67/2011/DSOZ – Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r.

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek