E-wykłady

[STREFA DOROSŁEGO] Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Data rozpoczęcia: 2013-12-19

Wykład dotyczy: Zasad uznania za osoby niepełnosprawne, uprawnień przysługujących tym osobą, zasadą ubiegania się o świadczenia i inne rodzaje wsparcia.

Fakt niepełnosprawności potwierdzany jest stosownym orzeczeniem. Orzeczenia wydaje się do celów rentowych (o niezdolności do pracy) bądź pozarentowych (o niepełnosprawności). Osoby posiadające ważne orzeczenia o grupie inwalidzkiej traktowane są jako osoby niezdolne do pracy.

Osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy mogą z tego tytułu uzyskiwać świadczenie rentowe (rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy w niektórych sytuacjach także rentę rodzinną).

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych są ściśle zależne od ich przyczyn i stopni niepełnosprawności jak też od wskazań w nich wymienionych.

Ulgi te to min: ulgi w komunikacji PKP i PKS, ulgi w komunikacji miejskiej, możliwość wyrobienia karty parkingowej, ulgi w abonamencie RTV czy ulgi podatkowe.

Podstawowym źródłem finansowania tzw. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych są fundusze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ze środków tych finansowane są: turnusy rehabilitacyjne, wsparcie w zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, pomocowy czy rehabilitacyjny, środki na likwidacje barier komunikacyjnych i architektonicznych.

Środki PFRON kierowane są także do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – czy to w postaci refundacji wynagrodzenia czy środków na przystosowanie lub stworzenie miejsca pracy, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, jej szkolenia czy środków na podjęcie przez nią własnej działalności gospodarczej.

Ze środków PFRON finansowane są także tzw. programy celowe kierowane do specjalnych grup osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie z ośrodków pomocy społecznej – w szczególności ze świadczeń takich jak zasiłek stały, zasiłek celowy, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne

Osoby niepełnosprawne mają szczególne prawa pracownicze takie jak: możliwość skrócenia czasu pracy, dodatkowa przerwa w pracy, dodatkowy urlop czy możliwość (w określonych przypadkach) zwolnień z pracy za wynagrodzeniem.

Wojciech Piętka. Politolog. Od 2004 roku związany ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Pracownik socjalny i doradca zawodowy, w magazynie Integracja odpowiadający za dział Centrum Integracja.

 

Wysłuchaj wykładu:

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek