E-wykłady

[STREFA DZIECKA] WPŁYW CHOROBY PRZEWLEKŁEJ DZIECKA NA ZWIĄZEK RODZICÓW

Data rozpoczęcia: 2013-12-19

Wyniki badań (Campbell, 1981; Glenn, Weaver, 1981;  Sears, 1977), pokazują, iż największym pojedynczym czynnikiem  pozwalającym przewidzieć całkowitą  satysfakcję z życia w którymkolwiek  momencie to szczęście w małżeństwie  jednostki i związkach rodzinnych. Zadbanie o relacje z najbliższymi osobami, jakość komunikacji i wzajemnych relacji jest ważnym czynnikiem wpływającym na dobrostan  i stan psychiczny.

Badania ilościowe porównujące satysfakcję ze związku rodzin wychowujących przewlekle chore dziecko i rodzin wychowujących dziecko zdrowe nie wykazują różnic w poziomie satysfakcji ze związku. Z drugiej strony badania te pokazują, ze pewne wydarzenia w życiu rodziny: narodziny pierwszego dziecka, opieka nad dzieckiem w określonym momencie rozwojowym mogą być związane z czasowym obniżeniem satysfakcji z relacji. Celem wykładu jest próba refleksji nad sposobem rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z napięciem związanym z wychowywaniem i opieką nad chorym dzieckiem – gdyż te czynniki mogą istotnie wpływać zarówno na jakość komunikacji jak i zadowolenie ze związku.

 

dr n. hum. Magdalena Chrzan - Dętkoś - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzytswa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Initio w Gdańsku - www.initio.com.pl.

Autorka książki Wcześniaki. Rozwój Psychoruchowy w Pierwszych Latach Życia.

 

Wysłuchaj całego wykładu:

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek