E-wykłady

[STREFA DOROSŁEGO] Analiza badań laboratoryjnych

Data rozpoczęcia: 2013-12-19

Zamysłem wykładu o tym temacie jest omówienie istotnych aspektów, które mają wpływ na wynik wykonywanego badania laboratoryjnego oraz omówienie niektórych wybranych parametrów jakie mogą być wykonywane w laboratorium diagnostycznym. 

Celem badań laboratoryjnych jest rozpoznanie choroby, oceny jej przebiegu, skuteczności zastosowanej terapii i ewentualne prognozowanie stanu klinicznego.

Istotnymi kwestiami jakie mają wpływ na wyniki uzyskane w badaniach laboratoryjnych jest sposób przygotowania pacjenta do badania czy też odpowiedni sposób przygotowania próbki materiału, który ma być badany. Czynniki jakie mają  wpływ na wynik oznaczenia są m.in. wiek, płeć, rytm dobowy, aktywność fizyczna, dieta, stosowane leki. Odpowiednie przygotowanie do badania pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów przed analitycznych, które mogą mieć istotny wpływ na wynik przeprowadzonego oznaczenia.

Badania laboratoryjne obejmują m.in. badania hematologiczne, biochemiczne, koagulologiczne, immunochemiczne, mikrobiologiczne. 

Do jednych z najczęściej wykonywanych oznaczeń należy morfologii krwi, ocena układu krzepnięcia, badanie moczu oraz niektórych parametrów biochemicznych.

Morfologia jest badaniem, w skład którego m.in. wchodzą ocena ilości erytrocytów, leukocytów, płytek, hemoglobiny, hematokrytu.

Krzepnięcie krwi jest złożonym procesem fizjologicznym, w udział którego biorą czynniki naczyniowe, płytki krwi oraz osoczowe czynniki krzepnięcia. Oznaczeniami wykonywanymi w celu ocena układu krzepnięcia są m.in. INR i APTT.

Jednym z najczęściej wykonywanych badań biochemicznych jest glukoza, której rezultat daje informację o poziome glikemii i o ewentualnych jej zaburzeniach. Jednym z najczęściej diagnozowanym zaburzeniem gospodarki węglowodanowej jest cukrzyca z niedoborem insuliny.

Parametrami oznaczanymi w celu oceny sprawności funkcji nerek są m.in. kreatynina i mocznik, wątroby – transaminazy: Alat i Aspat, Bilirubina całkowita oraz Ggtp.

Do innych często wykonywanych badań należą m.in. oznaczenia lipidogramu, poziomy elektrolitów Na, K, P, Ca, Mg, Cl, poziom żelaza, albumin, białka całkowitego.

 

Mgr analityki medycznej Maria Kołton-Wróż diagnosta laboratoryjny. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w laboratoriach medycznych.

Wysłuchaj całego wykładu:

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek