O projekcie

O projekcie

Portal internetowy naZywieniu.pl jest częścią projektu ‘Północ – Południe na żywieniu w sieci’, realizowanego wspólnie  przez dwie organizacje pozarządowe – Fundację 'żyć z POMPĄ' i Stowarzyszenie ‘Apetyt na Życie’. Dodatkowo działanie wspierane jest przez warszawską organizację Fundacja 'Dzieci Żywione Inaczej'.
 
Projekt skierowany jest do dorosłych pacjentów leczonych żywieniowo oraz do rodziców dzieci przewlekle chorych leczonych tą metodą.
Oprócz serwisu przewidujemy realizację dwunastu (tj. 6 dla rodziców małych pacjentów i 6 dla osób żywionych alternatywnie) internetowych seminariów (webinaria), a w tym m.in.: o tematyce społecznej (istota udziału społecznego dla rozwoju dziecka / zdrowia psychicznego osób dorosłych; działania proobywatelskie – np. wolontariat; elastyczne formy pracy), tematyce prawnej (prawa człowieka, pacjenta, dziecka) i medycznej. 
 
Mamy nadzieję, że strona naZywieniu.pl stanie się wyjątkowym źródłem informacji, skupiającej wiedzę w jednym miejscu dla szerokiego grona odbiorców: dla pacjentów żywieniowych i ich rodzin, a także osób zainteresowanych tematem np. lekarzy, studentów medycyny, towarzyszących rehabilitantów, wolontariuszy, itp. W Polsce, i w Europie w ogóle, informacja w formie poradnictwa internetowego w kwestiach terapii żywieniowej jest rozczłonkowana na treści zawarte na stronach poszczególnych organizacji pozarządowych, działających w tym obszarze. Brakuje przestrzeni internetowej, gdzie będzie można znaleźć treści sensu stricte dotyczące tylko aspektów społecznych życia w terapii żywieniowej na zasadzie e-poradnika, z pominięciem spraw dotyczących bezpośrednio poszczególnych organizacji (np. organizowanych wydarzeń, informacji o zbiórkach publicznych, czy sprawozdaniach, itp.).
 
Dodatkowy narzędziem elektronicznym umożliwiającym bezpośrednią wymianę doświadczeń będzie również Forum oraz aplikacja „Mapa - Znajdź innego pacjenta” na wortalu, która powstanie w oparciu o bazę teleadresową Oferentów i współpracujących Poradni Żywienia.   

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek