Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  nazywieniu.pl

 

Na Portalu  szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

1. Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Portal.

1.1. Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera.

1.2. Zapisanie się do usług oferowanych przez Portal, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

2. W jaki sposób chronione są informacje?

2.1. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Portalu, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 2.2. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Portal z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

2.3. Portal stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

3. Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

3.1. Portal zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. forum) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

3.2. Portal nie przekazuje Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

3.3. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

4. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

4.1. Portal  udostępnia każdemu użytkownikowi wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez danych osobowych o użytkowniku.

  Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój oferty Portalu powoduje, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

 Portal jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT

 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek